Pokyny pre autorov
Tiráž
Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz

III. kongres prevencie nozokomiálnych nákaz