Dočasná web stránka JLFUK do odstránenia poruchy na RUK. Doleuvedené linky si uložte pre použitie pri podobných výpadkoch.

16.8.2015

 

Webmail JLFUK (https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa)

Stravovací systém JLFUK (https://strava.jfmed.uniba.sk/WebKredit)

Mefanet (http://portal.jfmed.uniba.sk)

Akademický informačný systém AIS2 (http://ais2.uniba.sk)

Informačný systém UK (https://moja.uniba.sk)

Attachmenty (http://www.lefa.sk/drobnosti/attachmenty/mpfsupload.aspx)

Webkamera (http://dean252.jfmed.uniba.sk)

Pomoc (http://www.lefa.sk/pomoc.exe)