Dočasná web stránka JLFUK do odstránenia poruchy na RUK. Doleuvedené linky si uložte pre použitie pri podobných výpadkoch.

14.10.2019

 

Webmail JLFUK (https://outlook.com/uniba.sk)

Stravovací systém JLFUK (https://strava.jfmed.uniba.sk/WebKredit)

Mefanet (http://portal.jfmed.uniba.sk)

Akademický informačný systém AIS2 (http://ais2.uniba.sk)

Centrálne informačné systémy UK (https://moja.uniba.sk)

Pomoc (http://www.lefa.sk/pomoc.exe)